BACK TO OFFERS APPLY NOW you will get reply in 48 hours
Java/Integration Developer @ Unity Group

Wrocław (remote work possible) full-time

B2B: 8800 - 16000PLN net/month
Main Role: Java Developer 
Must-have: SOAP 
Nice-to-have: REST API  RabbitMQ  Java  Spring  Programming  JSON / XML  MuleSoft  Kafka  WSO2 
Czym będziesz się u nas zajmować:
 • projektowaniem i wdrażaniem przepływów pomiędzy systemami z wykorzystaniem Szyn Danych ESB
 • wdrażaniem rozwiązań porządkujących i zabezpieczających infrastrukturę integracyjną, jak API Gateway
 • projektowaniem nowych interfejsów wymiany danych
 • implementacją interfejsów i logiki biznesowej w aplikacjach o dużym ruchu, zintegrowanych z istniejącymi systemami backendowymi
 • przetwarzaniem, kolejkowaniem i transformowaniem komunikatów poprzez warstwę pośredniczącą
 • tworzeniem aplikacji JAVA bez warstwy frontowej, wspierających integrowane procesy biznesowe
 • tworzeniem gotowych komponentów rozszerzających funkcjonalności wykorzystywanych narzędzi
 • uczestniczeniem w rozwoju komponentów i gotowych narzędzi wykorzystywanych w projektach integracyjnych
 • technicznym wsparciem sprzedaży
   
Narzędzia i technologie, które wykorzystujemy:
 • Mule ESB w wersjach Community i Enterprise, WSO2, 
 • Java 11 + Spring 5 + JPA
 • Git, Jira
 • Sonar, Jenkins, ELK, Grafana
 • Hibernate 5.4
 • jUnit, Mockito, AssertJ, MUnit
 • SOAP, RESTful API, XSLT, JSON

APPLY NOW you will get reply in 48 hours

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×